בייגלס בר

בית קפה חלבי
84 Brent St, London NW4 2ES, UK
442082026540