דנזל

מסעדה בשרי
Via Giorgio Washington, 9, 20144 Milano MI, Italy
+39-0248519326
ristorantedenzel@yahoo.it