סה פסטה אה פסטה

מסעדה חלבי
Via Ettore Rolli, 29, 00153 Roma RM, Italy
+39-0658320125