תשועת ישראל

בית כנסת
Gerard Doustraat 238, 1073 XC Amsterdam, Netherlands
+31-206750932
gerarddousjoel@gmail.com