בית כנסת חב”ד

בית כנסת
28 Avenue Amiral Courbet, 06160 Antibes, France
+33-603896719