בית כנסת חב”ד – קרן אור

בית כנסת
Budapest, Károly krt. 20, 1052 Hungary
+36-12680183
chabadhungary@gmail.com