בית כנסת גולדרס גרין

בית כנסת
41 Dunstan Rd, London NW11 8AE, UK
442084552460
office@ggshul.org.uk
ניווט