בית חב”ד אוטרכט

בית חב"ד
Pieter Nieuwlandstraat 71, 3514 HD Utrecht, Netherlands
הרב אריה לייב היינץ
+31-02732453
info@chabadutrecht.nl
בית כנסת