שמחה

מסעדה בשרי
Taborstraße 47, 1020 Wien, Austria
+43-06503333384
office@simchas.at