קהל חסידים

בית כנסת
Große Schiffgasse 8, 1020 Wien, Austria
אברהם שוורץ
4312160880
Samikern@csi.com
ניווט
מסעדה