בית הכנסת הגדול

בית כנסת
Seitenstettengasse 4, 1010 Wien, Austria
אריה חסיד
4306766036697