אוהל אברהם

בית כנסת
Hofzeile 18, 1190 Wien, Austria
שעיה בועז
4367683181600
info@synagogedoebling.at